Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Idsinga over het bericht "Grensarbeider kan thuiswerken vergeten: ‘Dit is pure discriminatie’'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Grensarbeider kan thuiswerken vergeten: ‘Dit is pure discriminatie’'

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid