Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘China ziet DNA als natuurlijke hulpbron en bouwt aan enorme genendatabank’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘China ziet DNA als natuurlijke hulpbron en bouwt aan enorme genendatabank’

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid