Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Datalek gemeente Buren’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Datalek gemeente Buren’

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid