Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg over het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten

Download Download

Ondertekenaars