Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Van Der Molen over het bericht 'Wachttijd voor identiteitsbewijzen loopt op tot maanden'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wachttijd voor identiteitsbewijzen loopt op tot maanden’

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid