Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het volgen van politiek geëngageerde burgers op sociale media en het mogelijk plegen van censuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het direct of indirect volgen van politiek geëngageerde burgers op de social media en het mogelijk plegen van censuur

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid