Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over het bericht 'Online criminelen bestoken de wereld met cyberaanvallen vanuit Nederland'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bontenbal over het bericht 'Online criminelen bestoken de wereld met cyberaanvallen vanuit Nederland'

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Online criminelen bestoken de wereld met cyberaanvallen vanuit Nederland'

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid