Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontwikkelen van een Europese digitale identiteit in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot het coronatoegangsbewijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het ontwikkelen van een Europese digitale identiteit in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot het coronatoegangsbewijs

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid