Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Rajkowski over het bericht 'Europese Rekenkamer: uitrol 5G te traag en te versnipperd'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Europese Rekenkamer: uitrol 5G te traag en te versnipperd'

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid