Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over de Zembla uitzending over de uitstoot van giftige stoffen op Schiphol

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede namens
  V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede namens
  M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Raan en Van Esch over de Zembla uitzending over de uitstoot van giftige stoffen op Schiphol

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De uitstoot van giftige stoffen op Schiphol

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid