Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Woude en Brekelmans over het bericht ‘China financiert onderzoek naar mensenrechten aan VU’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘China financiert onderzoek naar mensenrechten aan VU’

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid