Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht 'Technologieleverancier van Defensie en politie gehackt, losgeld geëist voor vertrouwelijke informatie'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Rajkowski over het bericht 'Technologieleverancier van Defensie en politie gehackt, losgeld geëist voor vertrouwelijke informatie'

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Technologieleverancier van Defensie en politie gehackt, losgeld geëist voor vertrouwelijke informatie’.

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid
Naar boven