Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over signalen van slechte zorg, fraude en hoge salarissen bij een instelling die zorg zou moeten leveren aan ex-gedetineerden

Download Download

Ondertekenaars