Schriftelijke vragen : Mogelijke verwarring die recent is ontstaan op een antwoord op eerdere vragen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum (WEF)

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over mogelijke verwarring die recent is ontstaan op een antwoord op eerdere vragen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum (WEF)

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over mogelijke verwarring die recent is ontstaan over een antwoord op eerdere vragen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum (WEF)

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit