Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Teunissen over het Energy Charter Treaty

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede namens
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van de leden Van Raan en Teunissen over het Energy Charter Treaty

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het Energy Charter Treaty

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid