Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van leden Paulusma en Sneller over medicinale cannabis en ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Paulusma en Sneller over medicinale cannabis en ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Medicinale cannabis en ontoereikend beleid op maatschappelijk behoefte

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid