Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid De Hoop over het bericht 'Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Hoop over het bericht 'Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers'

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers’.

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid