Schriftelijke vragen : Het integriteitsbeleid bewindspersonen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dassen en Omtzigt over het integriteitsbeleid bewindspersonen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties