Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de dubbelrol van een Amsterdamse rechter

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de dubbelrol van een Amsterdamse rechter

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De dubbelrol van een Amsterdamse rechter

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid