Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ceder over het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumentenbond’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ceder over het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Sociale media niet geschikt voor kinderen, concludeert Consumentenbond’

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid