Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en De Kort over het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam een halfjaar mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen woning mogen aanhouden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Koerhuis en De Kort over het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam een halfjaar mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen woning mogen aanhouden

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het artikel dat bijstandsgerechtigden in Amsterdam een halfjaar mogen samenwonen zonder gevolgen voor hun uitkering waarin beide partners hun eigen woning mogen aanhouden.

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid