Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Joodse studenten/docenten in academisch Nederland (vogel)vrij?!’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Harm Beertema, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht 'Joodse studenten/docenten in academisch Nederland (vogel)vrij?!'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beertema over het bericht ‘Joodse studenten in academisch Nederland vogelvrij’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Naar boven