Schriftelijke vragen : Verplichte ideologische indoctrinatie aan de Radboud Universiteit.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over "Verplichte ideologische indoctrinatie aan de Radboud Universiteit"

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap