Schriftelijke vragen : Illegale casino’s op Curaçao.

Download

Indieners

 • Gericht aan
  R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
 • Indiener
  Michiel van Nispen, Kamerlid SP
 • Medeindiener
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over illegale casino’s op Curaçao

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Leijten over illegale casino’s op Curaçao

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming