Schriftelijke vragen : Het artikel 'Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Edgar Mulder, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Edgar Mulder over het artikel 'Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland'

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Edgar Mulder over het artikel 'Stikstofnormen boerensloten veel strenger in Nederland'

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit