Schriftelijke vragen : Het moedwillig fout informeren van jongeren over abortus

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Hoop, Ploumen en Ellemeet over het moedwillig fout informeren van jongeren over abortus

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Naar boven