Schriftelijke vragen : Het bericht dat de bank voortaan je studieschuld kan opzoeken.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Daniel Koerhuis, Kamerlid VVD
  • Medeindiener
    Hatte van der Woude, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Koerhuis en Van der Woude over het bericht dat de bank voortaan je studieschuld kan opzoeken

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Naar boven