Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Honderden studenten lopen coronacompensatie mis, vaak buiten eigen schuld’.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht 'Honderden studenten lopen coronacompensatie mis, vaak buiten eigen schuld'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap