Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Bikker over het bericht 'Dealen op scholen heel normaal, harddrugs vaker op gymnasiums'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bikker over het bericht ‘Dealen op scholen heel normaal, harddrugs vaker op gymnasiums’

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Dealen op scholen heel normaal, harddrugs vaker op gymnasiums’

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid