Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Jetten en Ellemeet over de onrechtmatige staatssteun aan Siriz

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De onrechtmatige staatssteun aan Siriz

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid