Schriftelijke vragen

Woningweigering door statushouders

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-10-2021
Antwoord op vragen van de leden Kops, Markuszower en Wilders over woningweigering door statushouders