Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de stand van zaken met betrekking tot de (vaststelling van de) NOW

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De stand van zaken met betrekking tot de (vaststelling van de) NOW

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid