Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Eppink over het onderzoek ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat: De gevolgen van Immigratie voor de Overheidsfinanciën’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën
  • Mede namens
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het onderzoek ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat: De Gevolgen van Immigratie voor de Overheidsfinanciën’

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid