Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Markuszower en Wilders over het bericht dat het financieel steunen van IS niet wordt bestraft

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.