Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wilders en Markuszower over het bericht dat de aanpak van zware asielcriminaliteit ernstig faalt

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.