Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Peters over de hoge werkdruk van jeugdbeschermers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport