Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Vestering en Wassenberg over stropers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Wassenberg over stropers

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Stropers

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid