Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Boswijk over de onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Boswijk over ‘de onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen’

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid