Schriftelijke vragen : Onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Inge van Dijk, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    Derk Boswijk, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Boswijk over ‘de onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen’

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Boswijk over de onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit