Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Ellian over de uitvoering van een motie waarin werd gevraagd om de oprichting van een meldpunt voor sektesignalen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.