Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden De Kort en Van den Hil over ‘het bericht dat uitkeringen van psychiatrische patiënten zijn stopgezet na een gedwongen opname’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.