Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de export van dolfijnen naar een pretpark in China

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De export van dolfijnen naar een pretpark in China.

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid