Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Teunissen over het Kinderklimaatakkoord

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Teunissen over het Kinderklimaatakkoord

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het Kinderklimaatakkoord.

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid