Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Woude en Ellian over het bericht 'Universiteiten delen zonder toestemming persoonsgegevens met CBS'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Woude en Ellian over het bericht ‘Universiteiten delen zonder toestemming persoonsgegevens met CBS’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Universiteiten delen zonder toestemming persoonsgegevens met CBS’

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid