Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Smeets, Van Nispen en Bikker over de ontstane onduidelijkheid bij de detentiefasering door invoering van de Wet straffen en beschermen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.