Schriftelijke vragen : Het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat bij het onderwijsplan misbruik en willekeur op de loer ligt

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap