Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Peters over het artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Peters over het artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid