Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur'

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid