Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Roon, Beertema en Fritsma over het bericht dat tientallen Chinese onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
 • Mede namens
  F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
 • Mede namens
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen De Roon, Beertema en Fritsma over het bericht dat onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat tientallen Chinese onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid