Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over het bericht dat veel bezwaren tegen de vaststelling van de NOW1-steun worden afgewezen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.